•  
  •  

Ακροδέκτες

Οι ακροδέκτες είναι τα σημεία του οχήματος που συνδέονται όπως και οι διακόπτες με την παροχή, την διανομή και την τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος.
Οι ακροδέκτες είναι τα σημεία τα οποία εξασφαλίζουν την επαφή των διακοπτών με το κύκλωμα. Όταν αυτά δεν λειτουργούν σωστά, το ίδιο συμβαίνει και με το ευρύτερο σύστημα του οχήματός σας που θέτει το αυτοκίνητο σε λειτουργία.

Η εταιρεία μας παρέχει ακροδέκτες και εξασφαλίζει αποτελεσματικότητα λειτουργίας για τους μηχανισμούς του οχήματός σας.
Η ΜΠΕΤΣΑΚΟΣ-ΧΟΛΕΒΑΣ Α.Ε.Ε. σας παρέχει ακροδέκτες από την εταιρεία ΜΤΑ και εγγυάται πολυετή λειτουργία και αποτελεσματικότητα.