•  
  •  

Ανορθώτριες

Οι ανορθώτριες είναι ουσιαστικά οι μηχανισμοί εκείνοι που μετατρέπουν το εναλλασσόμενο ρεύμα σε συνεχές. Αυτά τα ηλεκτρικά κυκλώματα διαθέτουν πολύ σημαντική λειτουργία για το όχημα και βοηθούν στην ομαλή τροφοδοσία των ηλεκτροκίνητων μηχανισμών του, με την ακριβή τιμή ρεύματος που αυτά χρειάζονται.

Αποτελώντας από τα βασικότερα προϊόντα ηλεκτρολογικού υλικού του αυτοκινήτου, η  εταιρεία ΜΠΕΤΣΑΚΟΣ-ΧΟΛΕΒΑΣ Α.Ε.Ε. διαθέτει για το όχημά σας ανορθώτριες υψηλής ποιότητας και αποτελεσματικής λειτουργίας:
  • WAI
  • BOSCH
  • VALEO
  • CARGO
  • MARELLI
  • MOBILETRON