•  
  •  

Αντλίες

Οι αντλίες είναι από τα πιο οργανικά μέλη του οχήματος. Η χρήση τους, στους πολύπλοκους μηχανισμούς του αυτοκινήτου καθιστά τις αντλίες πολύ σημαντικές για κάθε όχημα μικρού ή μεγάλου μεγέθους.

Επειδή επιτελούν σημαντικό ρόλο στην ευρύτερη λειτουργία του αυτοκινήτου είναι απαραίτητο η επιλογή τους για την τοποθέτηση στο όχημα να γίνεται με βασικό κριτήριο, την ποιότητα υλικού.

Η εταιρεία ΜΠΕΤΣΑΚΟΣ-ΧΟΛΕΒΑΣ Α.Ε.Ε. διαθέτει προς πώληση αντλίες οχημάτων που αντιστέκονται στην διάβρωση, καθιστούν την λειτουργία του οχήματος αποδοτική και φέρουν την επωνυμία αξιόπιστων εταιρειών.
Οι αντλίες της εταιρείας μας προέρχονται από τις εταιρείες:

  • BOSCH
  • MAGNETTI MARELLI
  • HOFFER
  • Q-PART