•  
  •  

Κάρβουνα ανταλλακτικά μίζας/Alt

Τα κάρβουνα για μίζα ή αλλιώς ψύκτρες αποτελούν ένα από τα αναλώσιμα μέρη του οχήματος και η βασική τους λειτουργία αφορά την παροχή ρεύματος στην πομπίνα ώστε να μπορεί η μίζα να περιστρέφεται ή το ALT να παράξει ρεύμα.
Αυτά τοποθετούνται σε ένα εξάρτημα της μίζας που ονομάζεται ψυκτροθήκη.

Η εταιρεία ΜΠΕΤΣΑΚΟΣ-ΧΟΛΕΒΑΣ Α.Ε.Ε. εμπιστεύεται τα προϊόντα μιας από τις καλύτερες εταιρείες του χώρου, της GEBE και σας προμηθεύει με κάρβουνα μίζας ALT για να διασφαλίζετε ορθή λειτουργία για το όχημά σας.