•  
  •  

Λάμπες

Η ΜΠΕΤΣΑΚΟΣ ΧΟΛΕΒΑΣ Α.Ε.Ε. μετρά πάνω από πενήντα χρόνια δραστηριοποίησης και οι άνθρωποι που την απαρτίζουν διαθέτουν ευρεία γνώση στον τομέα της λειτουργίας και της εύρεσης τρόπων υψηλότερης απόδοσης του οχήματός.
Με υψηλά κριτήρια κινούμαστε και για την επιλογή δευτερευόντων στοιχείων του αυτοκινήτου όπως είναι οι λάμπες.
Η εταιρεία μας εισάγει στην αγορά λάμπες που αποτελούν προϊόν κατασκευής των αξιόπιστων  και επώνυμων εταιρειών:
  • TRIFA
  • OSRAM
  • PHILLIPS