•  
  •  

Μίζες- Δυναμό

Η κίνηση του οχήματος είναι εφικτή από την αλληλεπίδραση δύο βασικών εξαρτημάτων, της μίζας και του δυναμό.
Η μπαταρία του αυτοκινήτου διοχετεύει στο όχημα ηλεκτρική ενέργεια η οποία από την μίζα μετατρέπεται σε μηχανική και θέτει τον κινητήρα του αυτοκινήτου σε λειτουργία.

Από την άλλη το δυναμό, εξυπηρετεί την ακριβώς αντίστροφη λειτουργία, μετατρέποντας την μηχανική ενέργεια σε ηλεκτρική, ώστε η μπαταρία του αυτοκινήτου να μην αποφορτίζεται και να παρέχεται η απαραίτητη τροφοδοσία ηλεκτρικής ενέργειας στα διάφορα μέλη του οχήματος που εξαρτώνται από αυτήν.

Η ορθή λειτουργία του αυτοκινήτου αλλά και η κίνηση του χωρίς προβλήματα εξαρτάται από την ομαλή λειτουργία των δύο αυτών εξαρτημάτων.
Η εταιρεία ΜΠΕΤΣΑΚΟΣ-ΧΟΛΕΒΑΣ Α.Ε.Ε., εισάγει και διαθέτει προς πώληση, μίζες και δυναμό, από τις καλύτερες εταιρείες στον τομέα κατασκευής εξαρτημάτων για οχήματα:
  • DELCO REMY
  • WAI
  • BOSCH
  • VALEO
  • 3EFFE
  • CARGO
  • MARELLI
Είμαστε στην διάθεσή σας και σας παρέχουμε ποιοτικά προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες του αυτοκινήτου σας με επάρκεια, και εξασφαλίζουν αντοχή στον χρόνο.