•  
  •  

Μπαταρίες

Βασικό μέλος κάθε οχήματος και απαραίτητο συστατικό στοιχείο για την λειτουργία τους, οι μπαταρίες αποτελούν βασικό μας προϊόν το οποίο επιλέγεται με γνώμονα την φερέγγυα επωνυμία, την ποιότητα και την πολυετή λειτουργία.

Οι μπαταρίες συχνά, δεν επιδέχονται επισκευής αλλά απαιτείται η αντικατάστασή τους. Η εταιρεία ΜΠΕΤΣΑΚΟΣ-ΧΟΛΕΒΑΣ Α.Ε.Ε., σας προμηθεύει με προϊόντα πρώτης ποιότητας και σας εξυπηρετεί διανέμοντας προϊόντα σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας κι αν διαμένετε.

Καλύπτουμε με επάρκεια τις ανάγκες σας και σας προσφέρουμε μπαταρίες:
Είμαστε στην διάθεσή σας για να σας εξυπηρετήσουμε και για να καλύψουμε με επάρκεια τις ανάγκες του οχήματός σας.