•  
  •  

Ρελέ-πολλαπλασιαστές

Η κίνηση του οχήματος αλλά και οι βασικότερες λειτουργίες του, στηρίζονται στην παραγωγή και την διανομή ηλεκτρικού ρεύματος σε διάφορα μέλη του.

Η τάση και η ροή του ρεύματος χρειάζεται να κινείται σε συγκεκριμένες τιμές ώστε να μην ενέχεται ο κίνδυνος υπερφόρτωσης.
Μέλη του οχήματος όπως είναι το ρελέ και οι πολλαπλασιαστές είναι υπεύθυνα για την διανομή και την διατήρηση σταθερής τάσεως.
Η εταιρεία μας διαθέτει προς πώληση ρελέ και πολλαπλασιαστές από τις εταιρείες:
  • HELLA
  • BOSCH
  • WITTRIN
  • HUCO